Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Baby Weltevreden

KvK-nummer: 08168381

• Annuleringen
• Behandeling
• Cadeaubonnen
• Aansprakelijkheid
• Persoonlijke gegevens/privacy
• Betalingen
• Website
• Copyright
• Klachtenregeling

Annuleringen
• Gemaakte afspraken kunnen 24 uur voorafgaande aan de afspraak kosteloos geannuleerd worden, er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt maar er wordt geen geld teruggegeven. Er wordt hiervoor ook geen tegoedbon uitgeschreven.
• Voor afspraken die niet binnen de 24 uur worden geannuleerd brengen wij het gehele bedrag van de sessie in rekening.

Behandelingen/sessies
• U bent 10 minuten voor aanvang van de afspraak welkom bij Baby Weltevreden.
• Indien u te laat komt op de afspraak dan zal uw gereserveerde eindtijd blijven staan en de sessie worden ingekort. Dit zodat de klant na u niet hoeft te wachten.
• Een floatsessie duurt 30 minuten, maar is afhankelijk van hoe lang uw baby het volhoudt, dit kan ook al na 10 minuten zijn. De tijd die u aanwezig bent kan dus variëren.
• Baby massage is tot maximaal 1 jaar. Floaten is tot 1 jaar, maar soms tot ongeveer 9 maanden, afhankelijk van de ontwikkeling van uw baby, dit gaat in overleg met Baby Weltevreden.
• Tijdens uw verblijf bij Baby Weltevreden kunt u kosteloos gebruik maken van een flessenwarmer of magnetron om voeding in te verwarmen. Het gebruik hiervan is op eigen risico.
• U bent welkom met maximaal twee volwassenen, dit in verband met de rust. Vanwege de rust, zijn andere kinderen niet toegestaan.
• Verzoek is om de mobiele telefoon op stil te zetten voor de rust tijdens de sessie.

Cadeaubonnen
• Alleen cadeaubonnen die aangeschaft zijn bij Baby Weltevreden kunnen als betaalmiddel gebruikt worden voor alle diensten en/of producten die verkrijgbaar zijn bij Baby Weltevreden.
• Cadeaubonnen zijn af te halen bij Baby Weltevreden op een afgesproken tijd. De cadeaubonnen kunnen na betaling ook verstuurd worden, echter worden hier wel verzendkosten voor in rekening gebracht. Het verzenden van cadeaubonnen is op eigen risico.
• Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via Baby Weltevreden.
• De cadeaubonnen van Baby Weltevreden zijn niet inwisselbaar voor contanten.
• Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig. Hou er wel rekening mee dat er tot de leeftijd van ongeveer 9 maanden gefloat kan worden. Baby Weltevreden geeft geen restbedrag terug. De cadeaubonnen dienen in 1 keer te worden besteed.

Aansprakelijkheid
• U betreed Baby Weltevreden op eigen risico.
• Als ouder/begeleider, bent u altijd zelf verantwoordelijk voor de baby die onder uw toezicht Baby Weltevreden betreedt.
• Baby Weltevreden is afdoende verzekerd tegen aansprakelijkheid, mits deze is veroorzaakt door Baby Weltevreden.
• Baby Weltevreden is niet aansprakelijk voor schade aan (of met) voertuigen van de wederpartij, diens Gast(en) en/of derden die zich op het terrein van Baby Weltevreden bevinden.
• Baby Weltevreden is niet aansprakelijk voor letsel ontstaan door gebruik van apparatuur van Baby Weltevreden.
• Mocht er sprake zijn van gebruik van medicijnen, hulpmiddelen of medische klachten en is uw baby onder behandeling bij een arts of specialist, geef dit dan door vóórdat u aan de babymassage van een spa-sessie begint. Overleg dit met de arts of specialist alvorens een sessie bij Baby Weltevreden te boeken.
• Baby Weltevreden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor allergische reacties op de producten of voor enig lichamelijk letsel of voor schade of vermissing van eigendommen tijdens een sessie.
• U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid en/of gesteldheid van uw baby. Bij koorts dient u de afspraak te annuleren.
• Baby Weltevreden kan niet aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen. Baby’s dienen altijd vergezeld te worden en nauwlettend in de gaten gehouden te worden door de ouders en/of begeleider.
• De medewerker van Baby Weltevreden is gediplomeerd en gecertificeerd en zal uw kindje nauwlettend in de gaten houden.

Persoonsgegevens / privacy
• Voorafgaand aan een behandeling of sessie zal Baby Weltevreden u vragen om een intakeformulier met persoonlijke gegevens in te vullen, zodat wij de behandeling zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.
• Deze gegevens zullen opgeslagen worden. Deze gegevens zijn alleen schriftelijk opvraagbaar door de betrokken persoon en zal niet aan derden uitgegeven worden.
• De gegevens worden na twee maanden vernietigd.
• Baby Weltevreden zal zorg dragen voor geheimhouding van de beschikbare gestelde gegevens.
• Baby Weltevreden stelt je persoonlijke gegevens nooit aan derden beschikbaar.

Betalingen
• Alle sessies en cadeaubonnen kunnen op locatie digitaal of contant worden betaald.

Website
• Zodra u gebruik maakt van de website babyweltevreden.nl  dan wordt de mogelijkheid geboden om akkoord te gaan met cookies. Baby Weltevreden verzamelt deze alleen om een goed inzicht te hebben in de klanten. De gegevens worden bijgehouden en opgeslagen op een veilige server. Zo kan Baby Weltevreden zijn diensten eventueel aanpassen, afstemmen en/of verbeteren.
• U kunt er ook voor kiezen om cookies uit te zetten of te weigeren. Echter bestaat dan de mogelijkheid dat sommige functies van de site niet goed functioneren.

Copyright
• Niets van de website en beeldmateriaal mag gekopieerd worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Baby Weltevreden
• Alle door Baby Weltevreden verstrekte informatie en adviezen t.b.v. de hydrotherapie en massage zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt voor eigen doeleinden en mogen niet openbaar gemaakt worden, verveelvoudigd worden of ter kennis aan derden worden gebracht.
• Dupliceren van onze cadeaubonnen is verboden. Wanneer Baby Weltevreden dit constateert, zal aangifte gedaan worden.
Wijzigingen in deze voorwaarden worden vastgesteld door Baby Weltevreden. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangemerkt als Algemene Voorwaarden Baby Weltevreden. Door een afspraak te maken bij Baby Weltevreden gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, beslist Baby Weltevreden.

Klachtenregeling
Heb je klachten of zijn er dingen die je wilt melden, dan kan dat bij Baby Weltevreden.
-De klachten moeten uitvoerig en duidelijk omschreven worden, binnen vier weken nadat de consument deze heeft geconstateerd.
-De klacht zal binnen 14 dagen, gerekend na datum van binnenkomst van de klacht, beantwoord worden. Als de klacht een langere verwerkingstijd nodig heeft, zal de consument hiervan op de hoogte worden gesteld.
-Als de klacht niet onderling opgelost kan worden dan ontstaat er een geschil, deze valt dan onder de geschillenregeling. Baby Weltevreden zal haar uiterste best doen het zover niet te laten komen, maar samen met de consument tot een passende oplossing te komen.

KvK nummer: 08168381

Openingstijden

Maandag   09:00 - 17:00
Dinsdag   09:00 - 17:00
Woensdag   09:00 - 17:00
Donderdag  09:00 - 17:00
Vrijdag   09:00 - 17:00
Zaterdag  09:00 - 17:00 
Zondag   gesloten